Miyerkules, Setyembre 19, 2007

ang hari at ang kanyang ugali

Dadaan ang hari. Lilinga-linga.
Walang tao.
May hinawakang isang bagay.
Ngumiti sya.
Umupo sa trono.
Pinindot ang makabang buton.
Lumabas agad ang dalawang alila.
Kintab ng sapatos
lalong pinaigting.
Ngingiti. Tatango.
Pinindot muli ang buton. Umikot ang upuan.
Mahina.
Tumayo. Sinipa ang alila.
Dumugo.
Hinawakan muli ang bagay na nagbibigay ngiti sa pilyong hari.
Ngiti.
Tatalikod,lalakad.
Titingnan ang kuko.
Okey pa.
Saka mananalamin.
Ayos na!
Tumungo sa pasilyo.
Kukuha ng kopita.
Alak.
Tubig.
Lalagok.
Muli ngingiti ang bruha.
Titingin sa kawalan.
Tumingin sa sarili, ayon sa repleksyon sa gintong kopita.
Ngingiti.
Babasain ang labi.
Pungay na ang mata.
Nalaglag ang luha.
Pinahid ng munting kamay.
Upang walang makakita.
Malamyang aristocrato.
Habulin dahil guapo.
Muling ngingiti.
Ubos na ang alak.
Tumuloy sa eleganteng kuarto.
Inalis ang kapa.
Tiningnan ang sarili.
Marami ang nagtataka sa ugali ng hari.
Malihim.
Werdo.
Engrata.
Kung ikaw ay isa sa kanyang nasasakupan,
makikilala mo sya!

Walang komento: