Miyerkules, Mayo 16, 2012

ganun talaga

You left me with goodbye and open arms. A cut so deep I don't deserve. Well you were always invincible in my eyes. And the only thing against us now is time...

yong bawat pahina na hindi mo naman talaga alam kung sang libro nanggaling. pilit mong pinagdudugtong dugtong para lang mabuo ulit ang bawat pilas nito.

Could it be any harder to say goodbye to live without you. Could it be any harder to watch you go, to face what's true. If I only had one more day...

wala nang sasakit pa, na sa tuwing pagdampi ng yong tingin sa papel ay humuhugis ito ng isang kutsilyong unti unting tumutusok sa yong puso.

I lie down and blind myself with laughter. Well A quick fix of hope is what I'm needing. 'And how I wish that I could turn back the hours. But I know I just don't have the power yeah...


maaalala mo yong panahong ang nag-iisang bulaklak sa gitna ng masukal na hardin. pilit mong inaalagaan subalit natutuyot ito nang wala sa oras. nalanta nang wala sa panahon..

Well I'd jump at the chance We'd drink and we'd dance. And I'd listen close to your every word. As if it's your last, but I know it's your last 'cause today, oh, you're gone...

manghihinayang ka sa talulot ng bulaklak na unti unting humahalik sa lupa. wala kang magawa kundi pagmasdan 'to sabay ng pag-ihip ng hanging bumabalya sa mga dahon at halamanan. sana noon pa.

Could it be any harder. Could it be any harder. could it be any harder to live my life without you?Could it be any harder? I'm all alone, I'm all alone.

wala nang sasakit pa na sa tuwing pagmamasdan mo ang kalangitan, banaag mo ang kaulapang nagpupumiglas para sa isang ulan. hindi umabot, kinulang. wala nang sasakit pa na sa tuwing pagmamasdan mo ang tangkay ay unti unti 'tong nauupos sa kawalan. sobrang sakit.

Like sand on my feet. The smell of sweet perfume. You stick to me forever baby. I wish you didn't go, I wish you didn't go,I wish you didn't go away to touch you again, with life in your hands. It couldn't be any harder.. harder.. harder.

sa ngayon tanging ang mga alaala na lang ng panahon ang magsisilbing ugnayan nyo pareho. tanging ang mga ulap lang ang makakapagsabi kung nasaan sya. tanging ang mga ibon lang ang makakapagsabing kung gano sya kalaya. tanging ang buhos ng ulan ang makakapagsabi kung tahimik na sya. at tanging ang samyo na lang ng hanging ang makapagwawaring kung okey na sya. salamat pero ganun talaga.

Walang komento: